بایگانی برچسب: گچ بری و مقرنس کاری

آشنایی با هنر گچ بری

عکس هایی از گچ بری  سفیدکاری با گچ که در دوره اشکانیان تکامل یافت نخست پوشش دیواره های خشتی بود به منظور آنکه این دیوارها را از آسیب رطوبت محفوظ بدارد. اما در همان حال خاصیت تزیینی نیز داشت. گچ‌بری چیست؟ هنر گچ‌ بری یکی از هنرهای وابسته به معماری …

توضیحات بیشتر »