بایگانی برچسب: گالری عکس های عاشقانه ناب برای اهل دل

عکس های عاشقانه ناب برای اهل دل

عکس های عاشقانه ناب برای اهل دل طریق مهر و وفا پیشه گیر با همه کس که حاصلی ندهـد کینه جـز پشیـمانی عکس های عاشقانه چــون مـن ز جــور خـویش مرنجان رقیـب را گر دشمن من است ولی دوست دار توست تو عروس کسی اگر بشوی ، نگذارم که دست …

توضیحات بیشتر »