بایگانی برچسب: فرش کردستان

مناطق قالی بافی در ایران

قالی بافی در ایران قالی ايران به عنوان هنر ديرپای ملی و اسطوره سترگ از باورهای قومی و دينی از ديرباز بر گستره لايتناهی فرهنگ و هنر سرزمين ما ايران سايه افکنده است. قالی و در کل فرش به صرف کاربردی و تزئينی بودنش از ساليان دور مورد توجه اقوام …

توضیحات بیشتر »