بایگانی برچسب: تصاویر عاشقانه روزهای برفی

تصاویر عاشقانه روزهای برفی زیبا

تصاویر عاشقانه روزهای برفی زیبا پاسی از شب رفته بود و برف می بارید، چون پرافشان پری های هزار افسانه از یادها رفته. باد چونان آمری مأمور و ناپیدا، بس پریشان حكم ها می راند مجنون وار، بر سپاهی خسته و غمگین و آشفته. عکس نوشته روزهای برفی عکس نوشته …

توضیحات بیشتر »