بایگانی برچسب: بازی های قدیمی مشهد

تُشله یکی از بازی های محلی مشهد

   بازی محلی مشهد   به تعداد بازيکنان روى يک خط مستقيم و با فاصلهاى مساوى چاله هاى کوچکى به قطر دو سانتيمتر و عمق ۲ – ۵/۲ سانتيمتر روى زمين حفر مى کنند. نفر اول بازي، تشله ٔ خود را لب چاله ٔ اول مى نشاند (در لهجه محلى …

توضیحات بیشتر »